Skip til hoved indholdet
    Hjem 3 Forsyningsstruktur 3.3 Kategorisering af vandværker

3.3 Kategorisering af vandværker

I vandforsyningsplan 2021-2031 opdeles de almene vandværker i Assens Kommune i tre kategorier ud fra en samlet vurdering af deres muligheder for, at sikre vandforsyningen af Assens Kommunes borgere fremover. De tre kategorier er følgende:

  • Primær vandværker, der på sigt forventes at kunne påtage sig langsigtede og mere permanente forsyningsforpligtigelser ud over eget forsyningsområde.
  • Basis vandværker, der forventes at skulle varetage nødforsyningsforpligtelser ud over eget forsyningsområde.
  • Sekundær vandværker, der kun har forsyningsforpligtelse for eget forsyningsområde og som kan få behov for hel eller delvis forsyning fra andet vandværk.
Primære vandværker Glamsbjerg, Haarby, Tommerup By, Tommerup St., Vissenbjerg-Bred, Aarup, Assens Forsyning
Basis vandværker Andebølle, Blangstrup og Omegn, Bregnemose, Brylle, Ebberup, Etterup-Grønnemose, Flemløse-Voldtofte, Frøbjerg-Skovstrup, Helnæs, Jordløse, Kerte og Omegn, Køng-Gummerup, Kådekilde-Orte, Magtenbølle-Kelstrup, Skalbjerg, Skallebølle, Søby og Omegn, Søllested-Vedtofte, Verninge, Ørsted
Sekundære vandværker Højrup, Melby-Kærum, Nårup, Rørup og Omegn, Skydebjerg, Stærmose, Sønderby, Voldbro

Tabel: Vandværker i de tre kategorier.

Primære vandværker er grundpillerne i forsyningsstrukturen og er som tekniske enheder tilstrækkeligt robuste til at kunne leve op til de fremtidige krav. Primære vandværker er større anlæg i særdeles god stand, der stabilt leverer drikkevand af god kvalitet, og som har rigelig reservekapacitet og en høj grad af forsyningssikkerhed. Nogle af de primære vandværker kan have behov for at øge sikkerheden ved enten en forsyningsledning til andet vandværk/andre vandværker, der kan dække forbruget 100 %, eller ved udbygning af egne anlæg.

Basis vandværker er anlæg som ønskes bevaret, men hvor der ses et behov for at sikre vandværkets forsyning ved en forbindelsesledning til andet vandværk/andre vandværker. Basis vandværker er mellemstore og mindre vandværker, der har nok reservekapacitet til at kunne delvis eller helt forsyne/nødforsyne et andet vandværk. Derudover er basis vandværkerne i god stand og kan stabilt levere drikkevand af god kvalitet.

Sekundære vandværker er mindre vandværker, hvor der kan være behov for en særlig indsats i planperioden for at leve op til kravene i vandforsyningsplanen. De sekundære vandværker har ikke reservekapacitet til at kunne forsyne eller nød-forsyne et andet vandværk og har alene forsyningsforpligtelse for eget forsyningsområde.

Rådhus Allé 5
5610 Assens

Nyttige links