Skip til hoved indholdet
    Hjem 3 Forsyningsstruktur 3.1 Forsyningsområder og ledningsnet

3.1 Forsyningsområder og ledningsnet

Kort: Almene vandværker, ikke-almene vandværker og private enkeltindvindingsanlæg i Assens Kommune.

 

Assens Kommune har i vandforsyningsplan 2021-2031 opdelt kommunen geografisk, så hvert alment vandværk har et forsyningsområde. Forsyningsområderne dækker hele kommunen, og alle borgere i kommunen har derfor mulighed for at få vand fra et alment vandværk. Forsyningsområderne fremgår af kortet under FORSYNINGSSTRUKTUR.

Indenfor forsyningsområdet har vandværket et ledningsnet, som ikke nødvendigvis dækker hele området. Det område, som vandværket umiddelbart forsyner eller kan forsyne med det eksisterende ledningsnet ud fra sin forsyningsevne, er det naturlige forsyningsområde. Indenfor det naturlige forsyningsområde skal vandværket kunne levere vand til forbrugerne uden at skulle foretage uforholdsmæssigt store ny-anlæg af ledninger.

Vandværkernes forsyningsområder kan ses af kortet. Vandværkernes ledningsnet kan ses i afsnittet om hvert vandværk under VANDVÆRKER.

 

Overtagelse af et andet alment vandværk

Et alment vandværks forsyningsområde kan overtages af et andet alment vandværk, når det er nødvendigt for at sikre tilstrækkelig forsyning af ejendommene.
Ifølge § 32 i vandforsyningsloven kan Miljø- og Fødevareministeren tage denne beslutning ved helt eller delvis at tilbagekalde indvindingstilladelsen til et alment vandværks vandforsyningsanlæg. Ministeren træffer samtidig beslutning om den fremtidige forsyning af ejendommene, herunder om vilkårene.

Miljø og Natur

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge dit MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.

Rådhus Allé 5
5610 Assens

Nyttige links